รายละเอียดของผู้ใช้งาน

Andre Silva Siilva

ชีวประวัติ

 Olá, sou Andre e tenho 35 anos. Tenho um compromisso com o Marketing Digital, atualmente trabalho na empresa Comprar Seguidores LTDA e adoro a minha atividade. Amo tanto o esporte que escrevo nesta página da web para ajudar as pessoas ao meu redor.  
____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148