รายละเอียดของผู้ใช้งาน

ke bab

ชีวประวัติ Ketika belanja kesempatan bisnis waralaba kebab makanan cepat saji, Anda mesti pikirkan dengan banyak perihal penting, yang seutuhnya benar-benar berarti. Tapi izinkan aku mendiskusikan dengan kasus yang aku anjurkan konsumen waralaba kebab untuk melihat lebih hati-hati; mari kami berkata mengenai hak eksklusif dan wilayah eksklusif sejenak. Dalam perjanjian bisnis kebab ; kebab turki ; kebab baba rafi ; kebab ; babarafi ; kebab turki baba rafi ; kebab franchise tersedia bagian mengenai hak-hak yang seiring dengan waralaba kebab dan di antaranya adalah wilayah eksklusif. Ini adalah area di lebih kurang outlet waralaba kebab Anda kecuali Anda memang belanja dan belanja waralaba kebab di mana Anda dapat miliki eksklusivitas absolut, bermakna perusahaan waralaba kebab yang menjajakan waralaba kebab kepada Anda tidak dapat menempatkan outlet lain. Ini benar-benar perlu dikarenakan kecuali pemilik waralaba kebab menjajakan toko lain yang benar-benar dekat dengan toko Anda, maka itu dapat mengorbankan penjualan dan memotong keuntungan Anda. Mengapa pemilik waralaba kebab lakukan itu? Ya, dikarenakan mereka dapat membuahkan lebih banyak cost waralaba kebab, lebih banyak royalti, dan beroleh takaran pangsa pasar yang tambah tinggi. Dengan kata lain itu dapat benar-benar baik untuk mereka, dan yah, tidak begitu baik untuk Anda. Tentu saja, kecuali pemilik waralaba kebab menjajakan Anda benar-benar besar berasal dari suatu wilayah, wilayah yang tidak dapat Anda layani, maka kekuatan merek Anda di wilayah itu dapat seutuhnya tergantung terhadap Anda dan itu bermakna lebih banyak pengeluaran pemasaran untuk wilayah yang lebih luas, dan Anda kemungkinan sejauh ini jauh berasal dari pelanggan bahwa mereka tidak dapat lakukan perjalanan panjang untuk belanja berasal dari Anda. Dengan demikian, pesaing Anda dapat beroleh pijakan dan memotong wilayah Anda. Anda dapat melihat tangkapan-22 dan inilah mengapa Anda mesti miliki wilayah ukuran yang baik, namun kecuali Anda benar-benar serakah, Anda kemungkinan pada akhirnya melukai diri sendiri. Karena alasan itulah Anda mesti memikirkan dengan hati-hati mengenai wilayah eksklusif berasal dari investasi waralaba kebab Anda dan menegosiasikan kesepakatan paling baik untuk Anda dan pemilik waralaba kebab Anda, sesudah seluruh yang Anda lakukan bersama-sama, jadi tolong pikirkan.


____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148