ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

penggunaan

โดย leila leila (2021-05-27)

เพื่อตอบสนองต่อ Situs Judi Online Terpercaya

Layanan listrik sudah berkembang seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan pengguna. Selain listrik pascabayar, sekarang sudah tersedia listri prabayar yang mengharuskan pengguna untuk mengisi pulsa listrik menggunakan token sebelum penggunaan. Kini pembelian token listrik itu pun bisa dilakukan secara online, salah satunya melalui Bhinneka.com. Caranya cukup mudah, cukup kunjungi website Bhinneka.com atau aplikasinya, akses menu digital product, lalu pilih listrik PLN.____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148