ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

Company formation in Dubai

โดย izrar ulhaq (2020-08-20)

เพื่อตอบสนองต่อ Gadai BPKB Mobil Cepat

Established in September 2004, Dubai International Financial Centre (DIFC) is the world’s fastest growing international financial center that caters to the financial needs of the region. This federal financial free zone aims to develop to the same stature as New York, London, Tokyo, and Hong Kong, and primarily serves the global financial centers between Western Europe and East Asia due to the time-zone advantage. Since its establishment, DIFC company formation has attracted top-notch firms across the globe, owing to its efficiency, operational transparency and core value of integrity. DIFC is home to a world-class stock exchange, the Dubai International Financial Exchange (DIFX), which was opened in September 2005.


The global financial center of the middle-east, Dubai International Financial Centre is a monetarist hub creating platform for companies and financial institutes to establish themselves in these developing region. Company formation in Dubai International Financial Centre Free Zone provides mutual frameworks, tax-friendly benefits, opportune laws and regimes. The Dubai International Financial Centre Free zone is also called as DIFC free zone. The jurisdiction is among the key players encouraging foreign investors to tap the international markets, through investing in the region. The region also provides authenticity and regularities along with proficiency in conducting a Business setup in Dubai International Financial Centre Dubai International Finance Centre


DIFC Company Formation

DIFC the financial hub of the Middle East region and regarded as one of the best global international financial centers has created a small city within Dubai. The DIFC provides a regulatory framework for companies based on the laws of the UK along with DIFC Courts providing support to the business community registered within the financial center. DIFC accommodates all types of regulated and non-regulated businesses which form the diverse business community. As the premium free zone of the Middle East the DIFC attracts leading local and global businesses. DIFC is the home of us and we are very proud to be a member of the DIFC community and work closely with the DIFC to ensure our clients are receiving the best solutions delivered in a timely and professional manner whilst all the while supporting the expansion of our DIFC community.


Business Setup in Dubai International Financial Centre

The DIFC application procedure can be an incredibly overwhelming process hence most applicants prefer to engage experts that have the necessary understanding to execute and supervise the whole process competently. The experts at PBS are able to provide assistance in the area of incorporating both a Non-Regulated or Regulated entity in the DIFC. Established just a decade old, the Dubai Internet City Free Zone, has become amongst the leading financial centers, contributing over 12 percent on Dubai’s GDP which demonstrates the rapid expansion. Free zone company registration in Dubai International Financial Centre permits major financial services authorities, financial SME’s, financial institutes, banks and pecuniary commercial entities.


Dubai International Finance Centre – DIFC Company Formation


DIFC the financial hub of the Middle East region and regarded as one of the best global international financial centers has created a small city within Dubai. The DIFC provides a regulatory framework for companies based on the laws of the UK along with DIFC Courts providing support to the business community registered within the financial center. DIFC accommodates all types of regulated and non-regulated businesses which form the diverse business community. As the premium free zone of the Middle East the DIFC attracts leading local and global businesses. DIFC company formation is the home of every expat and we are very proud to be a member of the DIFC community and work closely with the DIFC to ensure our clients are receiving the best solutions delivered in a timely and professional manner whilst all the while supporting the expansion of our DIFC community.


Running a business in the UAE involves compliance with a number of procedures mandated by the government.Our professional consultants provides pro services in Dubai, sharjah, Ajman, and across the UAE on your behalf so you can focus on what’s important – growing your company and employees and managing your daily business operations. Ensure the quick and efficient processing of documents and applications with the help of professional PRO services from one of the premier PRO companies in Dubai, Abu Dhabi, and the UAE. A PRO Services in Dubai play an important role when you want passport clearance, immigration, business licenses, trademarks, copyrights and certification. The PRO services ensure that clients are given end to end support for their business setup in Dubai. We facilitate quicker document clearances, labor contract creation, license renewal, immigration card for our clients. Company formation in Dubai has a number procedure to be executed. An expert is required to guide through each stages of the business setup complete all the required paperwork successfully. Dubai is a vital connection point between East and West.


DWC Free Zone further cements Dubai’s leading position as a logistics and trade hub. It takes advantage of Jebel Ali Port (the largest container port between Singapore and Rotterdam) and seamlessly connects it to Al Maktoum International Airport through the dedicated Dubai Logistics Corridor. This forms a single custom-bonded zone, reducing time on the ground and accelerating the flow of sea-to-air/ air-to-sea cargo. With direct access to the major trans-emirate road networks, DWC Free Zone is a true multi modal logistics platform providing unprecedented levels of connectivity, speed and efficiency.


Trade license Dubai was categorized in four types that are to be issued in Dubai, UAE. Depending upon the character of the enterprise hobby an entity plans to begin, license in this kind of categories might be issued through Department of Economic Development (DED): Commercial license: Commercial license is to be issued to an entity in an effort to have interaction in any type of trading hobby like shopping for and promoting goods. Individual or the groups having industrial license in Dubai can best carry out the sports referred to within the license. Industrial license : Industrial License is to be issued to an entity with a purpose to engage in production or any type of industrial hobby. For this type of license you want to have a physical workplace in UAE. Entities are best allowed to manufacture the objects which they have obtained the license for. Professional license : Professional License is to be issued to carrier providers, experts etc. This kind of license guarantees 100% ownership of the company. Following are the form of companies require expert license:


A cosmetic product registration in Dubai means any substance or composition intended to be placed in contact with the various outer parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view entirely or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their presence and/or correcting body odors and/or protecting them or keeping them in good condition.


Fund management in Dubai In terms of its trading volume, the foreign exchange market (forex, FX, or currency market) is a global decentralized marketplace and by far the largest financial market in the world. The foreign exchange market does not decide the relative values of different currencies, but sets the current market rate of the value of one currency vis-a-vis another. Statistics reveal that an estimated $5.3 trillion worth of currencies change hands daily.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148