ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

kemungkinan

โดย persua sif (2020-06-01)


kemungkinan yang selama ini berharap bisa dapat mobil bekas yang tergolong masih baru, bakal terjawab dengan hadirnya seva mobil bekas menawarkan aneka harga mobil bekas terjangkau.____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148