ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

jenis ikan

โดย pakar seo (2020-11-24)


apa sudah tahu kalau ada jenis ikan yang bentuknya hampir seperti nasi, buat yang belum namanya teri nasi dengan warna serta ukuran hampir mirip nasi.____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148