ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

manfaat ikan

โดย pakar seo (2020-11-24)


semua yang namanya ikan sudah tentu banyak manfaat yang didapatkan saat konsumsinya, tidak ketinggalan juga teri jengki mulai jadi primadona dipilih oleh ibu untuk masakan____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148