ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

thanks indeed!

โดย Young Velvet (2020-09-04)


As an editor from Nursing-Essays-UK proficiency can be evaluated by some guidelines set by American Council on the Teaching of Foreign Languages and they are comprised over 10 to 11 level and these scale level help measuring the ability to use language in a limited and controlled situation etc____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148