ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

sambal cumi

โดย pakar seo (2020-11-26)


makin banyak yang buat sambal cumi jadinya buat harga di pasaran per kg nya cumi baby bisa sampai dua ratus ribu, tapi wajar karena memang enak rasanya____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148