ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

goreng ikan

โดย pakar seo (2020-11-26)


saat goreng ikan pastikan letaknya tidak sembarangan, apalagi membiarkan pintu terbuka, bakal mengundang kucing datang, pun jika ikan asin yang di goreng makin suka kucingnya____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148