ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

masak ikan

โดย pakar seo (2020-11-26)


kebanyakan saat masak ikan pada takut kena minyak, tapi tidak semua ikan yang bisa buat begitu, contohnya teri belah salah satu jenis ikan teri yang saat masaknya tidak perlu takut kena ciprat minyak____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148