สถิติ

ปี

<< 2020 >>

ฉบับที่เผยแพร่แล้ว 0
รายการบทความเผยแพร่แล้ว 0
รายการส่งบทความทั้งหมด 6
ประเมินแล้ว 0
  ตอบรับ 0 (0%)
  ปฏิเสธ 0 (0%)
  ส่งใหม่อีกครั้ง 0 (0%)
  วันที่ประเมิน 0
  วันที่เผยแพร่ 0
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 407558 (125932 new)
ผู้อ่านที่ลงทะเบียน 407395 (125915 new)


____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148